காவியத்திற்கு கண்ணீா் அஞ்சலி

காவியத்திற்கு கண்ணீா் அஞ்சலி

காவியத்திற்கு
கண்ணீா் அஞ்சலி

உலகத்தமிழர்களின் ஒப்பற்ற தலைவர், முத்தமிழ் அறிஞர் , எனது அரசியல் குரு டாக்டர் கலைஞர் அவர்களது மறைவு எனது தாய் தந்தையின் இறப்புக்கு நிகரான பேரிழப்பு எங்கள் குடும்பத்திற்கு...! அவரது மறைவு தமிழ் நாட்டிற்கும் தமிழ் சமுதாயத்திற்கும் ஏன் இந்தியாவுக்கும் ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பு...!! அவர்களது குடும்பத்திற்கும் கழக உடன்பிறப்புக்கள் அனைவருக்கும் எனது ஆழ்ந்த வருத்தத்தையும் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்....!!

வாழ்க கலைஞர் புகழ்..!!

Actor Nepoleon

A brilliant actor, humane politician, successful entrepreneur

Politics

Politics

As the face of humanitarian politics, Nepoleon’s political ambition centres on social welfare and providing good education to the needy.

More...
Cinema

Cinema

Nepoleon’s debut in “Puthu Nellu Puthu Nathu” began a life-long affair with cinema. Today Nepoleon is an icon in South Indian cinema.

More...
Business

Business

He is more than what we have seen. Nepoleon’s success as a business man bears ample witness to his versatile personality.

More...

Recent News

Nepoleon makes his debut in Hollywood with Devil's Night Dawn Of The Nain Rogue!

Devil's Night: Dawn of the Nain Rouge" is a crime-thriller that follows a military veteran named Billie Jean Finnick (Jesi Jensen) returning home to take up work in law enforcement. When she is assigned to a series of cases that are surrounded by urban mythology, the chaos of the supernatural takes over her small town ... and the legend of the Nain Rouge creature arrives.

Awards & Recognition

Kalaignar award

Won Murasoli Trust "Kalaignar" award in the year 2008

close up

Won close up in the year 2000

Kalaimamani

Won "Kalaimamani" Award in the year 1998
©2019 Actor Nepoleon. All Rights Reserved. Designed By Jeevan Technologies