காவியத்திற்கு கண்ணீா் அஞ்சலி

காவியத்திற்கு கண்ணீா் அஞ்சலி

காவியத்திற்கு
கண்ணீா் அஞ்சலி

உலகத்தமிழர்களின் ஒப்பற்ற தலைவர், முத்தமிழ் அறிஞர் , எனது அரசியல் குரு டாக்டர் கலைஞர் அவர்களது மறைவு எனது தாய் தந்தையின் இறப்புக்கு நிகரான பேரிழப்பு எங்கள் குடும்பத்திற்கு...! அவரது மறைவு தமிழ் நாட்டிற்கும் தமிழ் சமுதாயத்திற்கும் ஏன் இந்தியாவுக்கும் ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பு...!! அவர்களது குடும்பத்திற்கும் கழக உடன்பிறப்புக்கள் அனைவருக்கும் எனது ஆழ்ந்த வருத்தத்தையும் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்....!!

வாழ்க கலைஞர் புகழ்..!!

Actor Nepoleon

A brilliant actor, humane politician, successful entrepreneur

Politics

Politics

As the face of humanitarian politics, Nepoleon’s political ambition centres on social welfare and providing good education to the needy.

More...
Cinema

Cinema

Nepoleon’s debut in “Puthu Nellu Puthu Nathu” began a life-long affair with cinema. Today Nepoleon is an icon in South Indian cinema.

More...
Business

Business

He is more than what we have seen. Nepoleon’s success as a business man bears ample witness to his versatile personality.

More...

Recent News

Christmas Coupon Trailer Launch in Chennai

Napoleon plays a hockey agent in the film which is being produced by  Tel K. Ganesan. “I started my career as a villain and later became a hero which was my big dream. I’ve got whatever I wished in my life. I was the first actor of my times to won in the Lok Sabha elections and became a minister. There was a time when I dreamed of living in the US and eventually things fell in place. Now, this Hollywood film offers are promising. If all goes well, will soon play a lead role in Hollywood”, said Napoleon who also proudly announced that no other Tamil actor in the past had acted in a Hollywood film which was completely shot in the US.

Awards & Recognition

Kalaignar award

Won Murasoli Trust "Kalaignar" award in the year 2008

close up

Won close up in the year 2000

Kalaimamani

Won "Kalaimamani" Award in the year 1998
©2020 Actor Nepoleon. All Rights Reserved. Designed By Jeevan Technologies